2013 ENKO Záštita Predsedu vlády SR

  • Post author:
  • Post category:EN•KO

Predseda vlády Slovenskej republiky.

Vážený pán Tomík,

ďakujem Vám za dôveru, s ktorou ste sa na mňa obrátili a požiadali ma o prevzatie záštity nad jubilejným desiatym ročníkom medzinárodného kongresu ENKO 2013. Záštitu nad týmto kongresom veľmi rád preberiem.

Želám Vám naplnenie cieľov kongresu a veľa osobných  pracovných úspechov.

s úctou

Robert Fico

Záštita Predsedu vlády