2013 ENKO 10th (23–24 April 2013)

Dear all, Already the 10th Slovak Annual Congress on Power and Energy EN•KO 2013 “SAFETY  AND SECURITY OF THE ENERGY INFRASTRUKTURE, STABLE INVESTMENT ENVIRONMENT AND INOVATIONS – THE WAY TO THE SUSTAINABLE ENERGY FUTURE”…

Continue Reading 2013 ENKO 10th (23–24 April 2013)

2013 ENKO Záštita Predsedu vlády SR

Predseda vlády Slovenskej republiky. Vážený pán Tomík, ďakujem Vám za dôveru, s ktorou ste sa na mňa obrátili a požiadali ma o prevzatie záštity nad jubilejným desiatym ročníkom medzinárodného kongresu…

Continue Reading 2013 ENKO Záštita Predsedu vlády SR

2014 ENKO 11th (23–24 April 2014)

Dear all,Already the 11th Slovak Annual Congress on Power and Energy EN•KO 2014 “EUROPEAN ENERGY VISION – IDEA OR COMMAND?” will take place at the Palffy Palace in Bratislava onApril, 23 –…

Continue Reading 2014 ENKO 11th (23–24 April 2014)